fb
Skip links

Politica de confidențialitate

Protecția datelor este o prioritate deosebit de importantă pentru PFA Buta Cristina-Georgiana. Folosirea paginilor de internet ale site-ului PFA Buta Cristina-Georgiana este posibilă fără indicarea datelor personale; cu toate acestea, dacă o persoană vizată dorește să utilizeze unele servicii speciale ale noastre prin intermediul site-ului nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, obținem în general consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon ale unei persoane, trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările privind protecția datelor specifice fiecărei țări aplicabile pentru PFA Buta Cristina-Georgiana. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, întreprinderea noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura, contextul și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și le procesăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, asupra drepturilor de care beneficiază.

În calitate de procesator, PFA Buta Cristina-Georgiana a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție completă a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date prin Internet pot, în principiu, să aibă lacune de securitate, astfel încât protecția absolută nu poate fi garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată are libertatea de a ne transfera date cu caracter personal prin mijloace alternative, de ex. prin telefon.

 1. Definiții

Declarația privind protecția datelor a PFA Buta Cristina-Georgiana se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor trebuie să fie lizibilă și ușor de înțeles pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm mai întâi terminologia utilizată.

În această declarație privind protecția datelor, folosim, între altele, următorii termeni:

 1. a) Date personale

Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici de ordin fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.

 1. b) Persoana vizată sau subiect de date

Persoana vizată sau subiectul de date este orice persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către controlorul responsabil cu prelucrarea.

 1. c) Prelucrarea

Prelucrearea sau procesarea este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 1. d) Restricționarea prelucrării

Restricționarea procesării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor.

 1. e) Profilarea

Profilare înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale , interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări.

 1. f) Pseudonimizarea

Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

 1. g) Operator, controlor sau controlor responsabil de prelucrare

Operatorul sau controlorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singură sau împreună cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau de statul membru.

 1. h) Procesor

Procesorul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

 1. i) Beneficiar

Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este vorba despre un terț sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete anume în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile procesării.

 1. j) Terț

Terță parte este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism altul decât persoana vizată, controlor, procesator și persoane care, sub directa autoritate a operatorului sau a prelucrătorului, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal.

 1. k) Consimțământ

Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care acesta, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc .

 1. Numele și adresa operatorului

Controlorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și a altor dispoziții referitoare la protecția datelor sunt:

PFA Buta Cristina-Georgiana

Aleea Postavarului Nr 4, Bloc C4

Sector 3 Bucuresti, România

Email: contact@georgianabuta.ro

Site web: www.georgianabuta.ro

 1. Cookie-urile

Paginile de internet ale site-ului PFA Buta Cristina-Georgiana utilizează module cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.

Multe site-uri de pe internet și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod așa-numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care paginile și serverele de pe Internet pot fi atribuite browserului de Internet în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al subiectului dat de alte browsere de Internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat utilizând ID cookie unic.

Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul PFA Buta Cristina-Georgiana poate oferi utilizatorilor acestui site mai multe servicii ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără folosirea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate în funcție de utilizator. Cookie-urile ne permit, după cum am menționat anterior, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a ușura utilizarea de către utilizatori a site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web care utilizează module cookie, de ex. nu trebuie să introducă date de acces de fiecare dată când site-ul este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtual prin intermediul unui modul cookie.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și poate astfel să refuze definitiv setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul browser-ului de Internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru pot fi utilizate în totalitate.

 1. Colectarea de date și informații generale

Site-ul PFA Buta Cristina-Georgiana colectează o serie de date și informații generale atunci când un subiect de date sau un sistem automat solicită site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal pe un server. Pot fi colectate (1) tipurile de browser și versiunile utilizate, (2) sistemul de operare folosit de sistemul de acces, (3) site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (așa-numitele referali) (5) data și ora accesului la site-ul internet, (6) adresa de protocol Internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și (8) orice alte date similare și informații care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Atunci când folosiți aceste date și informații generale, PFA Buta Cristina-Georgiana nu face nicio concluzie cu privire la persoana vizată. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru a: (1) furniza corect conținutul site-ului nostru, (2) optimiza conținutul site-ului nostru, precum și publicitatea acestuia; (3) asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației , și (4) să furnizeze autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, site-ul PFA Buta Cristina-Georgiana analizează anonim date și informații colectate în mod statistic, în scopul creșterii protecției datelor și a securității datelor întreprinderii noastre și pentru a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale pe care le procesăm. Datele anonime ale fișierelor jurnalului de server sunt stocate separat de toate datele personale furnizate de un subiect de date.

 1. Înregistrarea pe site-ul nostru

Persoana vizată are posibilitatea de a se înregistra pe site-ul operatorului cu indicația datelor cu caracter personal. Datele personale care sunt transmise controlorului sunt determinate de formularul online utilizat pentru înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către operator și pentru propriile sale scopuri. Controlorul poate solicita transferul către unul sau mai mulți procesatori (de exemplu, serviciile de coletărie, serviciile de plata online) care utilizează de asemenea date cu caracter personal pentru un scop intern care poate fi atribuit controlorului.

Prin înregistrarea pe site-ul web al controlorului, se stochează și adresa IP-atribuită de furnizorul de servicii Internet (ISP) și folosită de subiectului datelor precum și ora înregistrării. Stocarea acestor date are loc pe fundalul faptului că aceasta este singura modalitate de a preveni folosirea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a face posibilă investigarea infracțiunilor comise, în măsura în care stocarea acestor date este necesară pentru a asigura controlorul. Aceste date nu sunt transmise terților decât dacă există o obligație legală de transmitere a datelor sau dacă transferul servește scopului urmăririi penale.

Înregistrarea persoanei vizate, cu indicația voluntară a datelor cu caracter personal, urmărește să permită operatorului să ofere conținutul sau serviciile furnizate către persoana vizată care pot fi oferite numai utilizatorilor înregistrați datorită naturii problemei în cauză. Persoanele înregistrate sunt libere să schimbe datele personale specificate în timpul înregistrării în orice moment sau să le elimine complet din stocul de date al operatorului.

Controlorul de date trebuie să furnizeze, în orice moment, la cerere, fiecărui subiect de date, informații privind datele personale stocate în legătură cu persoana vizată. În plus, operatorul de date trebuie să corecteze sau să șteargă datele cu caracter personal la cererea sau indicația persoanei vizate, în măsura în care nu există obligații legale de stocare. Întregul personal angajat al operatorului este disponibil în acest sens persoanei vizate ca persoane de contact.

 1. Abonamentul la newsletter-urile noastre

Pe site-ul PFA Buta Cristina-Georgiana, utilizatorii primesc posibilitatea de a se abona la newsletter-ul companiei noastre. Formularul utilizat în acest scop determină ce date personale sunt transmise, precum și când newsletter-ul este comandat de la operator.

PFA Buta Cristina-Georgiana informează periodic clienții și partenerii de afaceri prin intermediul unui buletin informativ despre ofertele intrprinderii. Buletinul informativ al întreprinderii poate fi primit de către persoana vizată numai dacă (1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă și (2) persoana vizată s-a inregistrat pentru trimiterea buletinului informativ. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail înregistrată de către persoana vizată pentru prima dată pentru livrarea buletinelor informative, din motive legale, în procedura dublu opt-in. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a dovedi dacă proprietarul adresei de e-mail ca persoană vizată este autorizat să primească buletinul informativ.

În timpul înregistrării buletinului informativ, stocăm, de asemenea, adresa IP a sistemului informatic atribuit de furnizorul de servicii Internet (ISP) și utilizat de persoana vizată în momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a înțelege (posibila) utilizarea abuzivă a adresei de e-mail a persoanei vizate la o dată ulterioară și, prin urmare, servește scopului protecției juridice a operatorului.

Datele personale colectate ca parte a unei înregistrări pentru newsletter vor fi folosite doar pentru a trimite newsletter-ul nostru. În plus, abonații la buletinul informativ pot fi informați prin e-mail, atâta timp cât acest lucru este necesar pentru funcționarea serviciului de știri sau a unei înregistrări în cauză, deoarece acest lucru ar putea fi cazul în cazul modificărilor ofertei de buletine informative, sau în caz de modificare a circumstanțelor tehnice. Nu va exista niciun transfer de date cu caracter personal colectate de către serviciul de newsletter unor terțe părți. Abonamentul la newsletter-ul nostru poate fi anulat de către persoana vizată în orice moment. Acordul privind stocarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată a dat-o pentru expedierea buletinului informativ, poate fi revocat în orice moment. În scopul revocării consimțământului, în fiecare buletin informativ se găsește o legătură corespunzătoare. De asemenea, este posibil să vă dezabonați de la buletinul informativ în orice moment direct pe site-ul operatorului sau să comunicați acest lucru operatorului într-un mod diferit.

 1. Newsletter-urmărire

Buletinul informativ al PFA Buta Cristina-Georgianaconține așa-numiți pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural încorporat în astfel de e-mail-uri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor de jurnal. Aceasta permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, site-ul PFA Buta Cristina-Georgiana poate vedea dacă și când un e-mail a fost deschis de un subiect de date și care link-uri din e-mail au fost solicitate de către persoanele vizate.

Astfel de date personale colectate în pixeli de urmărire conținute în buletine de știri sunt stocate și analizate de către controlor pentru a optimiza transportul buletinului informativ, precum și pentru a adapta conținutul buletinelor de știri viitoare chiar mai bine intereselor persoanei vizate. Aceste date personale nu vor fi transmise terților. Persoanele vizate sunt în orice moment îndreptățite să revoce respectiva declarație separată de consimțământ emisă prin procedura dublu-opt-in. După o revocare, aceste date personale vor fi șterse de către controlor. PFA Buta Cristina-Georgiana consideră automat retragerea de la primirea buletinului informativ ca revocare.

 1. Posibilitatea de a contacta prin intermediul site-ului

Site-ul PFA Buta Cristina-Georgiana conține informații care permit un contact electronic rapid cu întreprinderea noastră, precum și comunicarea directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei poște electronice (adresa de e-mail). Dacă un subiect de date contactează controlorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele personale transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către un subiect de date către operatorul de date sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există transfer de date cu caracter personal către terțe părți.

 1. Funcția de comentarii din blogul de pe site

PFA Buta Cristina-Georgiana oferă utilizatorilor posibilitatea de a lăsa comentarii individuale despre contribuțiile individuale de blog pe un blog, care se află pe site-ul operatorului. Un blog este un portal web accesibil publicului, prin intermediul căruia una sau mai multe persoane numite bloggeri sau bloggeri web pot posta articole sau pot scrie gânduri în așa-numitele blog-uri. Blogposturile pot fi, de obicei, comentate de terți.

Dacă un subiect de date lasă un comentariu pe blogul publicat pe acest site, comentariile făcute de persoana vizată sunt, de asemenea, stocate și publicate, precum și informații privind data comentariului și pseudonimul utilizatorului ales de persoana vizată . În plus, este înregistrată și adresa IP atribuită de către furnizorul de servicii Internet (ISP) persoanei vizate. Această stocare a adresei IP are loc din motive de securitate, de exemplu în cazul în care persoana vizată încalcă drepturile terților sau postulează conținut ilegal printr-un comentariu dat. Stocarea acestor date cu caracter personal este, prin urmare, în interesul propriu al operatorului de date, astfel încât acesta să poată scuza în cazul unei încălcări. Aceste date cu caracter personal colectate nu vor fi transmise unor terțe părți, cu excepția cazului în care acest transfer este prevăzut de lege sau servește scopului apărării operatorului de date.

 1. Abonamentul la comentarii din blogul de pe site

Comentariile făcute pe blog-ul  PFA Buta Cristina-Georgiana pot fi subscrise de terțe părți. În special, există posibilitatea ca un comentator să se aboneze la comentariile care urmează comentariilor sale pe o anumită postare pe blog.

Dacă un subiect de date decide să subscrie la opțiune, controlorul va trimite un e-mail de confirmare automată pentru a verifica procedura dublă de înscriere pentru a stabili dacă proprietarul adresei de e-mail specificate a decis în favoarea acestei opțiuni. Opțiunea de a vă abona la comentarii poate fi anulată în orice moment.

 1. Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal

Administratorul de date prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului de stocare sau în măsura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legislatori în legile sau reglementările care li se aplică operatorul.

În cazul în care scopul depozitării nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de depozitare prevăzută de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt în mod obișnuit blocate sau șterse în conformitate cu cerințele legale.

 1. Drepturile persoanei vizate
 2. a) Dreptul de confirmare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator o confirmare cu privire la faptul că datele cu caracter personal care îl privesc sunt sau nu sunt procesate. Dacă un subiect de date dorește să se folosească de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

 1. b) Dreptul de acces

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informații. În plus, directivele și regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informații:

 • scopul prelucrării;
 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
 • dacă este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
 • existența dreptului de a solicita rectificării sau ștergerii de date cu caracter personal de la operator sau de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei asemenea prelucrări;
 • existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora;
 • existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv profilarea, menționată la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în acele cazuri, informații semnificative cu privire la logica implicată, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizată.

În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.

Dacă un subiect de date dorește să se prevaleze de acest drept de acces, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

 1. c) Dreptul la rectificare

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dacă un subiect de date dorește să exercite acest drept la rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

 1. d) Dreptul la ștergere (Dreptul de a fi uitat)

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a ștergerii datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge fără întârziere date cu caracter personal în cazul în care unul dintre motivele următoare se aplică, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară:

Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.

Persoana vizată retrage consimțământul la care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și dacă nu există alt motiv juridic pentru prelucrare.

Persoana vizată obiectează prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legale imperative de prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR.

Datele personale au fost procesate ilegal.

Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale în legislația Uniunii sau a statului membru la care este supusă controlorul.

Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

Dacă unul dintre motivele menționate mai sus se aplică și un subiect de date dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de către PFA Buta Cristina-Georgiana, acesta poate oricând să contacteze orice angajat al operatorului. Un angajat al PFA Buta Cristina-Georgiana va asigura cu promptitudine că cererea de ștergere este respectată imediat.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1), să șterge datele cu caracter personal, operatorul, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, de informare a controlorilor care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către acești controlori a oricăror legături, copiere sau replicare a acestor date cu caracter personal, în măsura în care prelucrarea nu este necesară. Angajații site-ului PFA Buta Cristina-Georgiana vor lua măsurile necesare în cazuri individuale.

 1. e) Dreptul de restricționare a prelucrării

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a restricționării prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:

Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care permite controlorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal.

Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb limitarea utilizării acestora.

Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

Persoana vizată a formulat obiecții privind prelucrarea, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului sunt în contradicție cu cele ale persoanei vizate.

Dacă una dintre condițiile menționate anterior este îndeplinită și un subiect de date dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de către PFA Buta Cristina-Georgiana, acesta poate oricând să contacteze orice angajat al operatorului. Angajatul site-ului PFA Buta Cristina-Georgiana va aranja restricționarea procesării.

 1. f) Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care i-au fost furnizate unui controlor, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil format-mașina. Acesta are dreptul să transmită aceste date altui controlor fără a se împiedica de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din a GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atâta timp cât prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice conferite operatorului.

În plus, în exercitarea dreptului său la transferabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și atunci când acest lucru nu afectează negativ drepturile și libertățile celorlalți.

Pentru a afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al PFA Buta Cristina-Georgiana.

 1. g) Dreptul la opunere

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european, în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, la opunere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe litera (e) sau (f) ) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.

Compania PFA Buta Cristina-Georgiana nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul în care nu este posibilă demonstrarea unor motive legitime convingătoare pentru procesarea care depășește interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

În cazul în care site-ul PFA Buta Cristina-Georgiana prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru acest tip de marketing. Aceasta se aplică profilării în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată obiectează pe site-ul PFA Buta Cristina-Georgiana pentru prelucrarea în scopuri de marketing direct, site-ul PFA Buta Cristina-Georgiana nu va mai prelucra datele personale în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc de către PFA Buta Cristina-Georgiana în scopuri științifice sau de cercetare istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de a obiecta, persoana vizată poate contacta orice angajat al PFA Buta Cristina-Georgiana. În plus, persoana vizată este liberă în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și, fără a aduce atingere Directivei 2002/58 / CE, să utilizeze dreptul său de a formula obiecții prin mijloace automate prin utilizarea specificațiilor tehnice.

 1. h) luarea deciziei individuale automatizate, inclusiv profilarea

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care îi privesc sau o afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) nu este autorizată de legislația Uniunii sau a statului membru la care este supusă controlorul și care prevede, de asemenea, adoptarea de măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al subiectului vizat.

Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate, PFA Buta Cristina-Georgiana trebuie să pună în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

În cazul în care persoana vizată dorește să-și exercite drepturile privind luarea automată a deciziilor individuale, acesta poate oricând să contacteze orice angajat al Boutique-ului PFA Buta Cristina-Georgiana.

 1. i) Dreptul de a retrage a consimțământului privind protecția datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european de a-și retrage consimțământul în privința prelucrării datelor sale personale în orice moment.

Dacă persoana vizată dorește să-și exercite dreptul de a retrage consimțământul, el sau ea poate oricând să contacteze orice angajat al PFA Buta Cristina-Georgiana.

 1. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Facebook

Pe acest site, controlorul are componente integrate ale întreprinderii Facebook. Facebook este o rețea socială.

O rețea socială este un loc pentru întâlniri sociale pe Internet, o comunitate online, care de obicei permite utilizatorilor să comunice și să interacționeze într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau poate permite comunității Internet să furnizeze informații personale sau de afaceri. Facebook permite utilizatorilor de rețele sociale să includă crearea de profiluri private, să încarce fotografii și să facă legături prin intermediul cererilor de prietenie.

Compania de operare a Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii. Dacă o persoană locuiește în afara Statelor Unite sau a Canadei, controlorul este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda.

Cu fiecare apel la una din paginile individuale ale acestui site Internet, care este operat de către controlor și în care a fost integrat un component Facebook (plug-inuri Facebook), browserul web al sistemului de tehnologie a informației al persoanei vizate a fost solicitat in mod automat să se descarce afișarea componentei Facebook corespunzătoare de pe Facebook prin componenta Facebook. O prezentare generală a tuturor pluginurilor Facebook poate fi accesată la https://developers.facebook.com/docs/plugins/. În cursul acestei proceduri tehnice, Facebook este informat despre ce sub-site specific al site-ului nostru a fost vizitat de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook, Facebook detectează cu fiecare solicitare de acces către site-ul nostru de către persoana vizată – și pe întreaga durată a șederii pe site-ul nostru de internet – care pagină specifică a fost vizitată de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Facebook și asociate cu contul Facebook al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Facebook integrate în site-ul nostru, de ex. butonul “Caută” sau dacă persoana vizată transmite un comentariu, atunci Facebook potrivește aceste informații cu contul personal de utilizator Facebook al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal.

Facebook primește întotdeauna, prin componenta Facebook, informații despre o vizită pe site-ul nostru de către persoana vizată, ori de câte ori persoana vizată este conectată în același timp pe Facebook în timpul apelului la site-ul nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana vizată face clic pe componenta Facebook sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Facebook nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea ar putea împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul lor Facebook înainte de a accesa site-ul nostru.

Ghidul privind protecția datelor publicat de Facebook, care este disponibil la adresa https://facebook.com/about/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către Facebook. În plus, se explică ce opțiuni de setare oferă Facebook pentru a proteja confidențialitatea persoanei vizate. În plus, sunt disponibile diferite opțiuni de configurare pentru a permite eliminarea transmisiei de date pe Facebook. Aceste aplicații pot fi folosite de persoana vizată pentru a elimina o transmisie de date pe Facebook.

 1. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Google AdSense

Pe acest site, controlorul a integrat Google AdSense. Google AdSense este un serviciu online care permite plasarea publicității pe site-uri terțe. Google AdSense se bazează pe un algoritm care selectează anunțurile afișate pe site-uri de terță parte pentru a se potrivi cu conținutul respectivului site terț. Google AdSense permite o direcționare bazată pe interese a utilizatorului de Internet, care este implementată prin generarea de profile individuale de utilizatori.

Compania de operare a componentei Google AdSense este Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Scopul componentei Google AdSense este integrarea de reclame pe site-ul nostru. Google AdSense plasează un modul cookie pe sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Cu setarea cookie-ului, Alphabet Inc. este capabil să analizeze utilizarea site-ului nostru. Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site Internet, care este operat de către controlor și în care este integrat un component Google AdSense, browserul de internet din sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate va trimite automat date prin intermediul Componenta Google AdSense în scopul publicității online și al soluționării comisioanelor la Alphabet Inc. În cursul acestei proceduri tehnice, întreprinderea Alphabet Inc. câștigă cunoștințe despre datele cu caracter personal, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate care servește Alphabet Inc, printre altele, să înțeleagă originea vizitatorilor și a clicurilor și să creeze ulterior decontări de comisioane.

Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica, de asemenea, Alphabet Inc. să stabilească un modul cookie pe sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja folosite de Alphabet Inc. pot fi șterse în orice moment printr-un browser web sau alte programe software.

Mai mult, Google AdSense folosește și așa-numiții pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural care este încorporat în paginile web pentru a permite înregistrarea unui fișier jurnal și o analiză a fișierului de jurnal prin intermediul căreia poate fi efectuată o analiză statistică. Pe baza pixelilor de urmărire încorporați, Alphabet Inc. poate determina dacă și când un site web a fost deschis de către un subiect de date și care link-uri au fost accesate de către persoana vizată. Pixelii de urmărire servesc, printre altele, pentru a analiza fluxul de vizitatori pe un site Web.

Prin Google AdSense, anumite date și informații personale – care includ și adresa IP și sunt necesare pentru colectarea și contabilizarea anunțurilor afișate – sunt transmise către Alphabet Inc. din Statele Unite ale Americii. Aceste date personale vor fi stocate și procesate în Statele Unite ale Americii. Alphabet Inc. poate divulga datele personale colectate prin această procedură tehnică unor terțe părți.

Google AdSense este explicat în continuare la următorul link https://www.google.com/intl/ro/adsense/start/

 1. Dispoziții privind protecția datelor în aplicarea și utilizarea serviciului Google Analytics (cu funcție de anonimizare)

Pe acest site, controlorul a integrat componenta Google Analytics (cu funcția anonimizer). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web este colectarea, colectarea și analizarea datelor despre comportamentul vizitatorilor pe site-uri Web. Un serviciu de analiză web colectează, printre altele, date despre site-ul web de la care a venit o persoană (așa-numitul referal), care subpagini au fost vizitate sau cât de des și pentru ce durată a fost vizualizată o subpagină. Analizele web sunt utilizate în principal pentru optimizarea unui site web și pentru a realiza o analiză cost-beneficiu a publicității pe internet.

Operatorul componentei Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Pentru analiza web prin Google Analytics, controlerul folosește aplicația “_gat. _anonymizeIp”. Prin intermediul acestei aplicații, adresa IP a conexiunii la Internet a persoanei vizate este abreviată de Google și anonimă atunci când accesează site-urile noastre dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat contractant la Acordul privind Spațiul Economic European.

Scopul componentei Google Analytics este de a analiza traficul pe site-ul nostru. Google utilizează datele și informațiile colectate, printre altele, pentru a evalua utilizarea site-ului nostru și pentru a furniza rapoarte online care să arate activitățile pe site-urile noastre și să furnizeze alte servicii privind utilizarea site-ului nostru de internet pentru noi.

Google Analytics plasează un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Cu setarea cookie-ului, Google are posibilitatea de a analiza utilizarea site-ului nostru. Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site de Internet, care este operat de către controlor și în care a fost integrată o componentă Google Analytics, browserul de internet din sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate va trimite automat date prin intermediul Componenta Google Analytics în scopul publicității online și al soluționării comisioanelor la Google. În cursul acestei proceduri tehnice, compania Google dobândește cunoștințe despre informațiile personale, cum ar fi adresa IP a persoanei vizate, care servește Google, printre altele, pentru a înțelege originea vizitatorilor și a clicurilor și pentru a crea ulterior decontări de comisioane.

Cookie-ul este folosit pentru a stoca informații personale, cum ar fi timpul de acces, locația de la care a fost accesat și frecvența vizitelor site-ului nostru de către persoana vizată. Cu fiecare vizită pe site-ul nostru de internet, astfel de date personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizată de persoana vizată, vor fi transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți.

Persoana vizată poate, așa cum sa menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google Analytics să stabilească un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google Analytics pot fi șterse în orice moment prin intermediul browser-ului web sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta o colecție de date generate de Google Analytics, care este legată de utilizarea acestui site web, precum și de prelucrarea acestor date de către Google și de posibilitatea de a exclude astfel de date . În acest scop, persoana vizată trebuie să descarce un add-on de browser folosind link-ul https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să îl instaleze. Acest add-on de browser îi spune lui Google Analytics printr-un JavaScript, că orice date și informații despre vizitele paginilor de Internet ar putea să nu fie transmise către Google Analytics. Instalarea suplimentelor de browser este considerată o obiecție făcută de Google. Dacă sistemul informatic al persoanei vizate este ulterior șters, formatat sau nou instalat, atunci persoana vizată trebuie să reinstaleze programele de completare pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă programul de adăugare a browserului a fost dezinstalat de către persoana vizată sau de orice altă persoană care poate fi atribuită sferei lor de competență sau este dezactivată, este posibilă executarea reinstalării sau reactivării add-on-urilor de browser.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor Google pot fi preluate la https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/ și la http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics este explicat în continuare la următorul link https://www.google.com/analytics/.

 1. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea Remarketingului Google

Pe acest site, controlorul a integrat serviciile de remarketing Google. Remarketingul Google este o caracteristică a programului Google Ads, care permite unei întreprinderi să afișeze publicitate utilizatorilor de internet care au folosit anterior site-ul internet al întreprinderii. Prin urmare, integrarea Remarketing-ului Google permite unei întreprinderi să creeze publicitate bazată pe utilizator și, prin urmare, să afișeze reclame relevante utilizatorilor de Internet interesați.

Compania de operare a serviciilor de remarketing Google este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Statele Unite ale Americii.

Scopul remarketingului Google este introducerea de publicitate relevantă pentru diverse interese. Remarketingul Google ne permite să afișăm anunțuri în rețeaua Google sau pe alte site-uri web, care se bazează pe nevoi individuale și se potrivesc cu interesele utilizatorilor de internet.

Remarketingul Google plasează un modul cookie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Cu setarea cookie-ului, Google permite recunoașterea vizitatorului site-ului nostru dacă solicită pagini web consecutive, care sunt, de asemenea, membre ale rețelei de publicitate Google. Cu fiecare apel către un site Internet pe care serviciul a fost integrat de Remarketingul Google, browserul web al persoanei vizate se identifică automat cu Google. În cursul acestei proceduri tehnice, Google primește informații personale, cum ar fi adresa IP sau comportamentul de navigare al utilizatorului, pe care Google le folosește, printre altele, pentru introducerea de publicitate relevantă pentru interese.

Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informații personale, de ex. paginile de internet vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când vizităm paginile noastre de internet, datele personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizate de persoana vizată, sunt transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți.

Persoana vizată poate, așa cum s-a menționat mai sus, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru în orice moment prin intermediul unei ajustări corespunzătoare a browserului web utilizat și, prin urmare, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de ajustare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să stabilească un cookie pe sistemul de tehnologie a informației al persoanei vizate. În plus, modulele cookie deja utilizate de Google pot fi șterse în orice moment prin intermediul browser-ului web sau al altor programe software.

În plus, persoana vizată are posibilitatea de a contesta publicitatea bazată pe categorii de interese de către Google. În acest scop, persoana vizată trebuie să apeleze linkul la adresa www.google.de/settings/ads și să facă setările dorite în fiecare browser de internet utilizat de persoana vizată.

Informații suplimentare și dispozițiile reale privind protecția datelor Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

 1. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea serviciului Google-Ads

Pe acest site, controlorul a integrat Google Ads. Google Ads este un serviciu de publicitate pe Internet care permite agentului de publicitate să plaseze anunțuri în rezultatele motorului de căutare Google și în rețeaua de publicitate Google. Google Ads permite unui agent de publicitate să pre-definească anumite cuvinte cheie cu ajutorul cărora un anunț afișat în rezultatele căutării Google este afișat atunci când utilizatorul utilizează motorul de căutare pentru a recupera un rezultat de căutare relevant pentru cuvinte cheie. În Rețeaua de publicitate Google, anunțurile sunt distribuite pe pagini web relevante utilizând un algoritm automat, ținând cont de cuvintele cheie definite anterior.

Compania de operare Google Ads este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE.

Scopul programului Google Ads este promovarea site-ului nostru prin includerea de publicitate relevantă pe site-urile web ale unor terțe părți și în rezultatele motorului de căutare ale motorului de căutare Google și prin inserarea unei publicități terță parte pe site-ul nostru.

Dacă un subiect de date ajunge pe site-ul nostru printr-un anunț Google, un cookie de conversie este depus pe sistemul de tehnologia informației a persoanei vizate prin Google. Definiția cookie-urilor este explicată mai sus. Un cookie de conversie își pierde valabilitatea după 30 de zile și nu este utilizat pentru a identifica persoana vizată. În cazul în care cookie-ul nu a expirat, cookie-ul de conversie este folosit pentru a verifica dacă anumite sub-pagini, de exemplu coșul de cumpărături dintr-un sistem de magazin online, au fost accesate pe site-ul nostru. Prin cookie-ul de conversie, atât Google cât și controlorul pot înțelege dacă o persoană care a ajuns la un anunț Ads pe site-ul nostru a generat vânzări, adică a executat sau a anulat o vânzare de bunuri.

Datele și informațiile colectate prin utilizarea cookie-ului de conversie sunt utilizate de Google pentru a crea statistici de vizită pentru site-ul nostru. Aceste statistici privind vizitele sunt utilizate pentru a determina numărul total de utilizatori care au fost difuzați prin anunțuri Ads, pentru a stabili succesul sau eșecul fiecărui anunț Ads și pentru a optimiza anunțurile Ads în viitor. Nici compania noastră, nici alți agenți de publicitate Google Ads nu primesc informații de la Google care ar putea identifica persoana vizată.

Cookie-ul de conversie stochează informațiile personale, de ex. paginile de internet vizitate de persoana vizată. De fiecare dată când vizităm paginile noastre de internet, datele personale, inclusiv adresa IP a accesului la Internet utilizate de persoana vizată, sunt transmise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale sunt stocate de Google în Statele Unite ale Americii. Google poate transmite aceste date personale colectate prin procedura tehnică unor terțe părți.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor de către site-ul nostru, așa cum s-a menționat mai sus, prin intermediul unei setări corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, astfel, să refuze permanent setarea cookie-urilor. O astfel de configurare a browserului de internet utilizat ar împiedica Google să introducă un cookie de conversie în sistemul de tehnologia informației al persoanei vizate. În plus, un cookie setat de Google Ads poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de internet sau al altor programe software.

Persoana vizată are posibilitatea de a se opune reclamei bazate pe interese Google. Prin urmare, persoana vizată trebuie să acceseze de la fiecare dintre browserele utilizate linkul www.google.de/settings/ads și să stabilească setările dorite.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de pe Google pot fi preluate în https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

 1. Dispoziții privind protecția datelor privind aplicarea și utilizarea Instagram

Pe acest site, controlorul are componente integrate ale serviciului Instagram. Instagram este un serviciu care poate fi calificat drept o platformă audiovizuală, care permite utilizatorilor să partajeze fotografii și videoclipuri, precum și să difuzeze aceste date în alte rețele sociale.

Compania de operare a serviciilor oferite de Instagram este Instagram LLC, 1 Hacker Way, Clădirea 14 Primul etaj, Menlo Park, CA, STATELE UNITE.

Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operat de către controlor și pe care a fost integrat un component Instagram (butonul Insta), browserul de internet din sistemul de tehnologie a informațiilor a persoanei vizate este automat solicitat la descărcarea unui afișaj al componentei Instagram corespunzătoare a Instagram. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Instagram își dă seama ce subpagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de către persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este înregistrată simultan pe Instagram, Instagram detectează cu fiecare solicitare a accesului la site-ul nostru de către persoana vizată – și pentru întreaga durată a șederii pe site-ul nostru – ce sub-pagină specifică a site-ul nostru a fost vizitată de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Instagram și sunt asociate cu contul Instagram respectiv al persoanei vizate. În cazul în care persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Instagram integrate pe site-ul nostru, atunci Instagram leagă aceste informații cu contul de utilizator Instagram personal al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal.

Instagram primește informații prin intermediul componentei Instagram pe care persoana vizată a vizitat site-ul nostru, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la Instagram în momentul apelului către site-ul nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana face clic pe butonul Instagram sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Instagram nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea poate preveni acest lucru prin deconectarea de pe contul lor Instagram înainte de a face o accesare a site-ul nostru.

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile privind protecția datelor din Instagram pot fi preluate în https://help.instagram.com/155833707900388 și https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea a Pinterest

Pe acest site, controlorul are componente integrate ale Pinterest Inc. Pinterest este o așa-numită rețea socială. O rețea socială este un loc de întâlnire socială pe Internet, o comunitate online care permite utilizatorilor să comunice și să interacționeze între ele într-un spațiu virtual. O rețea socială poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau poate permite comunității Internet să furnizeze informații personale sau legate de companie. Pinterest permite utilizatorilor rețelei sociale să publice, printre altele, colecții de imagini și imagini individuale, precum și descrieri pe panouri virtuale (așa-numitele pini), care apoi pot fi partajate de alți utilizatori (așa-numitele re-pini) sau comentate.

Compania de operare a Pinterest este Pinterest Inc., Strada Brannan 808, San Francisco, CA 94103, Statele Unite ale Americii.

Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operat de către controlor și pe care a fost integrată o componentă Pinterest (plug-in Pinterest), browser-ul de internet al sistemului informatic al subiectului datelor a solicitat să descarce prin componenta Pinterest respectiv un afișaj al componentei Pinterest corespunzătoare. Mai multe informații despre Pinterest sunt disponibile la adresa https://pinterest.com/. Pe parcursul acestei proceduri tehnice, Pinterest câștigă cunoștințe despre ce subpagină specifică a site-ului nostru este vizată de persoana vizată.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp pe Pinterest, Pinterest detectează cu fiecare apel către site-ul nostru de către persoana vizată – și pentru întreaga durată a șederii pe site-ul nostru – ce sub-pagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de către persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin componenta Pinterest și asociate cu contul Pinterest respectiv al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Pinterest, integrat pe site-ul nostru, atunci Pinterest alocă aceste informații contului de utilizator Pinterest personal al persoanei vizate și stochează datele personale.

Pinterest primește informații prin intermediul componentei Pinterest din pagina pe care persoana vizată a vizitat-o site-ul nostru, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la Pinterest la momentul solicitării pe site-ul nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana face clic pe componenta Pinterest sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Pinterest nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea ar putea împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul Pinterest înainte de a accesa la site-ul nostru.

Ghidul privind protecția datelor publicat de Pinterest, disponibil sub https://about.pinterest.com/privacy-policy, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către Pinterest.

 1. Dispoziții privind protecția datelor cu privire la aplicarea și utilizarea Twitter-ului

Pe acest site, controlerul a integrat componentele Twitter. Twitter este un serviciu de microblogging accesibil publicului multilingv, pe care utilizatorii pot publica și răspândi așa-numitele “tweets”, de ex. mesaje scurte, care sunt limitate la 280 de caractere. Aceste mesaje scurte sunt disponibile pentru toată lumea, inclusiv pentru cei care nu sunt conectați la Twitter. “Ștampilele” sunt, de asemenea, afișate așa-numiților adepți ai respectivului utilizator. Următorii utilizatori sunt alți utilizatori Twitter care urmăresc tweeturile utilizatorilor. În plus, Twitter vă permite să adresați unui public larg prin intermediul hashtags, link-uri sau retweets.

Compania de operare Twitter este Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Statele Unite ale Americii.

Cu fiecare apel la una din paginile individuale ale acestui site de internet, care este operat de către controlor și pe care a fost integrat un element Twitter (butonul Twitter), browserul de internet din sistemul de tehnologie a informațiilor al persoanei vizate este automat solicitat pentru a descărca un afișaj al componentei Twitter corespunzătoare din Twitter. Informații suplimentare despre butoanele Twitter sunt disponibile la adresa https://about.twitter.com/de/resources/buttons. În cursul acestei proceduri tehnice, Twitter câștigă cunoștințe despre ce subpagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de către persoana vizată. Scopul integrării componentei Twitter este o retransmitere a conținutului acestui site pentru a permite utilizatorilor noștri să introducă această pagină web în lumea digitală și să crească numerele vizitatorilor noștri.

În cazul în care persoana vizată este conectată în același timp pe Twitter, Twitter detectează cu fiecare apel către site-ul nostru de către persoana vizată și pentru întreaga durată a șederii pe site-ul nostru de Internet, care subpagină specifică a paginii noastre de Internet a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate prin intermediul componentei Twitter și asociate cu contul Twitter respectiv al persoanei vizate. Dacă persoana vizată face clic pe unul dintre butoanele Twitter integrate pe site-ul nostru, atunci Twitter alocă aceste informații contului personal de utilizator Twitter al persoanei vizate și stochează datele cu caracter personal.

Twitter primește informații prin intermediul componentei Twitter din pagina pe care persoana vizată a vizitat-o în site-ul nostru, cu condiția ca persoana vizată să fie conectată la Twitter în momentul solicitării site-ului nostru. Acest lucru are loc indiferent dacă persoana face clic pe componenta Twitter sau nu. Dacă o astfel de transmitere a informațiilor către Twitter nu este de dorit pentru persoana vizată, atunci el sau ea ar putea împiedica acest lucru prin deconectarea de pe contul lor Twitter înainte de a accesa site-ul nostru.

Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor de pe Twitter pot fi accesate la adresa https://twitter.com/privacy?lang=en.

 1. Dispoziții privind protecția datelor referitoare la aplicarea și utilizarea YouTube

Pe acest site, controlorul are componente integrate ale YouTube. YouTube este un portal video pe Internet care permite editorilor de videoclipuri să creeze gratuit videoclipuri și alți utilizatori, oferind, de asemenea, vizionare gratuită, recenzie și comentarea acestora. YouTube vă permite să publicați tot felul de videoclipuri, astfel încât să puteți accesa atât filme complete, cât și emisiuni TV, precum și videoclipuri muzicale, previzualizări și videoclipuri realizate de utilizatori prin intermediul portalului Internet.

Compania de operare a YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Statele Unite ale Americii. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STATELE UNITE.

Cu fiecare apel la una dintre paginile individuale ale acestui site de internet, care este operat de către controlor și pe care a fost integrat un element YouTube (video YouTube), browserul de internet din sistemul de tehnologie a informațiilor al persoanei vizate este automat solicitat pentru a descărca un afișaj al componentei YouTube corespunzătoare. Mai multe informații despre YouTube pot fi obținute la adresa https://www.youtube.com/yt/about/en/. În cursul acestei proceduri tehnice, YouTube și Google obțin cunoștințe despre ce subpagină specifică a site-ului nostru a fost vizitată de către persoana vizată.

Dacă persoana vizată este conectată pe YouTube, YouTube recunoaște, cu fiecare apel la o subpagină care conține un videoclip YouTube, care subpagină specifică a site-ului nostru de Internet a fost vizitată de persoana vizată. Aceste informații sunt colectate de YouTube și Google și sunt atribuite contului YouTube respectiv al persoanei vizate.

YouTube și Google vor primi informații prin componenta YouTube pe care persoana vizată a vizitat site-ul nostru, dacă persoana vizată la momentul apelului pe site-ul nostru Web este conectată pe YouTube; acest lucru are loc indiferent dacă persoana face clic pe un videoclip YouTube sau nu. Dacă o astfel de transmitere a acestor informații către YouTube și Google nu este de dorit pentru persoana vizată, livrarea poate fi împiedicată în cazul în care persoana vizată se deconectează din propriul cont YouTube înainte de a accesa site-ul nostru.

Dispozițiile YouTube privind protecția datelor, disponibile la https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/, oferă informații despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către YouTube și Google.

 1. Metoda de plată: Dispoziții privind protecția datelor cu privire la utilizarea MobilePay (Netopia) ca procesator de plăți

Pe acest site, controlorul a integrat componentele MobilePay (Netopia). MobilePay (Netopia) este un furnizor de servicii de plată online, care permite achiziții pe un cont sau o plată flexibilă. MobilePay (Netopia) oferă și alte servicii, cum ar fi protecția cumpărătorilor și cecuri de identitate sau de bonitate.

Compania de operare a MobilePay (Netopia) este NETOPIA SRL, Bulevardul Pierre de Coubertin 3-5 Office Building, etaj 4, Bucuresti, sector 2, 021901.

În cazul în care persoana vizată selectează “cumpărarea în cont” sau “cumpărarea în rate” în timpul procesului de comandare din magazinul nostru online ca opțiune de plată, datele persoanei vizate sunt transmise automat către MobilePay (Netopia). Prin selectarea uneia dintre aceste opțiuni de plată, persoana vizată este de acord cu această transmitere a datelor cu caracter personal necesare pentru procesarea facturii sau a achiziționării de rate, sau a cecurilor de identitate și de bonitate.

Datele personale transmise către MobilePay (Netopia) sunt de obicei numele, prenumele, adresa, data nașterii, sexul, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, precum și alte date necesare procesării unei facturi sau a unei achiziții de rate. Prelucrarea contractului de cumpărare necesită, de asemenea, astfel de date personale, legate de ordinul respectiv. În special, schimbul de informații privind plățile, cum ar fi detaliile băncii, numărul cardului, data valabilității și codul CVC, numărul cumulat, numărul articolului, datele privind bunurile și serviciile, prețurile și taxele, informațiile privind comportamentul anterior de cumpărare sau alte detalii despre situația financiară a persoanei vizate.

Scopul transmiterii datelor este, în special, verificarea identificării, administrarea plăților și prevenirea fraudelor. Operatorul va furniza MobilePay (Netopia) date cu caracter personal, în special dacă există un interes legitim pentru transmitere. Datele personale schimbate între MobilePay (Netopia) și persoana vizată pentru prelucrarea datelor sunt transmise de MobilePay (Netopia) agențiilor economice. Această transmitere este destinată verificărilor de identitate și de bonitate.

MobilePay (Netopia) transmite, de asemenea, datele cu caracter personal afiliaților (grupului MobilePay (Netopia)) și furnizorilor de servicii sau subcontractanților, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a-și îndeplini obligațiile contractuale sau pentru a prelucra datele pentru comandă.

MobilePay (Netopia) colectează și utilizează datele și informațiile privind comportamentul anterior al plăților persoanei vizate, precum și valorile de probabilitate pentru comportamentul acestora în viitor (așa-numitul punctaj) pentru a decide cu privire la raționamentul, implementarea sau încetarea unei relații contractuale. Calculul punctajului se realizează pe baza metodelor matematice-statistice recunoscute științific.

Persoana vizată are posibilitatea de a revoca acordul de manipulare a datelor cu caracter personal în orice moment de la MobilePay (Netopia). Revocarea nu are niciun efect asupra datelor cu caracter personal care trebuie prelucrate, utilizate sau transmise în conformitate cu procesarea (contractuală) a plăților.

Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor din MobilePay (Netopia) pot fi preluate consultatet la https://www.mobilpay.ro/public/politica-de-confidientialitate/

 1. Metoda de plată: Dispoziții privind protecția datelor cu privire la utilizarea PayPal ca procesor de plată

Pe acest site, controlorul are componente integrate ale serviciului PayPal. PayPal este un furnizor de servicii de plată online. Plățile sunt procesate prin așa-numitele conturi PayPal, care reprezintă conturi virtuale private sau de afaceri. De asemenea, PayPal poate procesa plăți virtuale prin carduri de credit atunci când un utilizator nu are un cont PayPal. Un cont PayPal este gestionat prin intermediul unei adrese de e-mail, motiv pentru care nu există numere clasice de cont. PayPal face posibilă declanșarea plăților online către terți sau primirea de plăți. PayPal acceptă, de asemenea, funcțiile mandatarului și oferă servicii de protecție a cumpărătorilor.

Compania europeană de operare a PayPal este PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Dacă persoana vizată alege “PayPal” ca opțiune de plată în magazinul online în timpul procesului de comandă, transmitem automat datele persoanei vizate către PayPal. Prin selectarea acestei opțiuni de plată, persoana vizată este de acord cu transferul datelor cu caracter personal necesare procesării plăților.

Datele personale transmise către PayPal sunt de obicei numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, adresa IP, numărul de telefon, numărul de telefon mobil sau alte date necesare procesării plăților. Prelucrarea contractului de cumpărare necesită, de asemenea, astfel de date personale, legate de ordinul respectiv.

Transmiterea datelor vizează procesarea plăților și prevenirea fraudei. Operatorul va transfera date cu caracter personal către PayPal, în special dacă este dat un interes legitim pentru transmitere. Datele personale schimbate între PayPal și operatorul de prelucrare a datelor vor fi transmise de PayPal agențiilor de credit economic. Această transmitere este destinată verificărilor de identitate și de bonitate.

Dacă este necesar, PayPal va transmite datele cu caracter personal afiliaților și furnizorilor de servicii sau subcontractanților în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale sau pentru prelucrarea datelor în ordine.

Persoana vizată are posibilitatea de a revoca în orice moment consimțământul pentru manipularea datelor personale de la PayPal. Revocarea nu are niciun efect asupra datelor cu caracter personal care trebuie prelucrate, utilizate sau transmise în conformitate cu procesarea (contractuală) a plăților.

Dispozițiile aplicabile privind protecția datelor din PayPal pot fi preluate în https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 1. Temeiul juridic pentru prelucrare

Art. 6 (1) lit. a GDPR servește drept bază legală pentru operațiunile de procesare pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de procesare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care este parte persoana vizată, cum este cazul, de exemplu, atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea este pe baza articolului 6 alineatul (1) lit. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de procesare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face pe baza art. 6 (1) lit. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, în cazul în care un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte părți terțe. Apoi, prelucrarea se va baza pe Art. 6 (1) lit. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele juridice menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de interese sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt în mod special permise deoarece au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din propoziția 2 GDPR).

 1. Interesele legitime urmărite de operator sau de un terț

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera f GDPR interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

 1. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal

Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioada de păstrare legală respectivă. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse în mod curent, atâta timp cât nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unui contract.

 1. Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală; Cerința necesară pentru a încheia un contract; Obligația persoanei vizate de a furniza datele cu caracter personal; consecințele posibile ale neîndeplinirii acestor date

Clarificăm că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex. Reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu, informații privind partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră semnează un contract cu el sau ea. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că nu a putut fi încheiat contractul cu persoana vizată. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizată, persoana vizată poate contacta orice angajat. Angajatul clarifică persoanei vizate dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută prin lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințele neautorizării datelor personale date.

 1. Existența unui proces automat de luare a deciziilor

Ca o companie responsabilă, nu luăm decizii automate sau profilate.